werving · search · selectie · advies

Disclaimer

Quartair Select besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en de betrouwbaarheid van deze site en streeft ernaar de site zo actueel mogelijk te houden. Quartair Select is echter niet aansprakelijk voor foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie op de site kan door Quartair Select op elk moment zonder verplichting worden gewijzigd. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quartair Select op enige manier te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Quartair Select is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze site.