werving · search · selectie · advies

Privacy verklaring

Quartair Select respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

In deze Privacy verklaring staat beschreven welke informatie door Quartair Select wordt verzameld via deze website, tijdens een intakegesprek en/of telefonisch contact en met welk doel.


Gegevensverzameling en –gebruik

Kandidaat

Wanneer u zich bij ons aanmeldt via onze website of per email geeft u ons persoonlijke informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanmelding bij Quartair Select. De volgende persoonsgegevens kunnen wij verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Curriculum Vitae;
 • Referenties en getuigschriften.

Opdrachtgever

Wanneer u zich bij ons aanmeldt via onze website, telefonisch of per email kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Naam en functienaam contactpersoon.

Deze gegevens worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u op de hoogte te houden van diensten van Quartair Select, nieuws en ontwikkelingen;
 • Het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor onze opdrachtgevers;
 • Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Quartair Select zal uw gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden, tenzij Quartair Select daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht of rechterlijk bevel. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij uw gegevens doorgeven, gehouden om eveneens uw privacy te respecteren.


Gegevens bewaren

Quartair Select bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.


Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.

Functionele cookies: Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen (bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc). Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.


Beveiliging

Quartair Select neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice: klantenservice@quartair-select.nl


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer u wilt weten welke persoonlijke gegevens Quartair Select van u heeft verzameld of wanneer u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice: klantenservice@quartair-select.nl


Vragen

Heeft u suggesties, klachten of vragen over ons privacy beleid? Via onderstaande contactgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Postbus 5
7240 AA Lochem
0573 - 441 449
klantenservice@quartair-select.nl  
KvK-nummer 09110139

Quartair Select behoudt zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.