werving · search · selectie · advies
homeoverheid & onderwijsopdrachtgever

OVERHEID & ONDERWIJS - OPDRACHTGEVER

Quartair Select is als gespecialiseerd intermediair meer dan 20 jaar actief binnen de quartaire sector. Onze opdrachtgevers zijn het Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, ZBO’s, Woningcorporaties, Universiteiten en Hoger- en Middelbaar Onderwijs. Overheidsorganisaties, door de overheid (deels) gesubsidieerde organisaties en maatschappelijke organisaties, veelal actief binnen een politieke omgeving en regelmatig geconfronteerd met veranderende taakstellingen en teruglopende budgetten. Een omgeving die veel vraagt van het management en de bedrijfsvoering van deze organisaties.

Wij kennen de markt van binnenuit, hebben adequate expertise ontwikkeld en een groot landelijk netwerk van vakbekwame specialisten en managers opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat wij als geen ander in staat zijn om de beste kandidaten te selecteren voor uw organisatie. Wij werken op basis van wederzijds commitment en exclusiviteit.

MANAGEMENT


Quartair Select is expert op het gebied van search, werving en selectie voor structurele en interim posities van bestuurders, directieleden en managers binnen overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Managers van operationeel tot en met strategisch en eindverantwoordelijk niveau. Generalisten, maar ook managers met een eigen specialisatie binnen een bepaald vakgebied en managers die beschikken over specifieke vaardigheden en competenties. Voor vaste of tijdelijke invulling van uw vacature of voor een specifiek project. Wat u ook zoekt, wij brengen u in contact met de beste managers uit de sector met juist die kennis, ervaring en competenties die u nodig heeft.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk bestaande uit hoogopgeleide managers in verschillende fases in hun loopbaan, variërend van jonge ambitieuze junior managers tot en met ervaren en gelouterde eindverantwoordelijke directeuren en bestuurders. Stuk voor stuk deskundig en met zorg geselecteerd.

BEDRIJFSVOERING


De eisen die gesteld worden aan de bedrijfsvoering van organisaties binnen de sector zijn hoger en complexer dan ooit. Een kwalitatief goede invulling van de posities binnen het werkgebied van bedrijfsvoering is dan ook cruciaal. Een verantwoordelijkheid waar Quartair Select zich graag aan commiteert.

Al meer dan 20 jaar richt Quartair Select zich op de search, de werving en de selectie van managers en vakspecialisten op het terrein van bedrijfsvoering. Wij zijn u graag van dienst bij het vervullen van structurele vacatures en interim opdrachten als:

  • Directeur of Manager HR, Beleidsadviseur HR, Personeelsadviseur, Opleidingsadviseur, Recruiter, Senior Adviseur HR, Strategisch HR Adviseur en Organisatieadviseur.
     
  • Directeur Bedrijfsvoering, Business Controller, Manager Financiën, HEAD, (Concern) Controller, Financieel Adviseur, Adviseur Planning & Control, Processpecialist, Strategisch Adviseur Financieel Beleid, Projectcontroller en Financieel Administrateur.
     
  • Facilitair manager, Facilitair coördinator, Inkoper, (Project)manager Huisvesting, Contractmanager, Facilitair Adviseur, Facilitair Projectmedewerker, Bouwprojectmanager, Producten- en Diensten Manager.

Quartair Select stelt de belangen van zowel opdrachtgevers als kandidaten centraal. Integriteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid, inzet en enthousiasme kenmerken onze dienstverlening.

Neem contact op

EXECUTIVE SEARCH


De beste kandidaat voor uw vacature heeft doorgaans op dit moment een prima functie en is zelf niet actief aan het zoeken naar een andere functie. Dit zijn kandidaten die vragen om een persoonlijke en deskundige benadering en dat is nu net wat we doen en waar wij goed in zijn: executive search. Wij hebben de expertise, kennen de juiste mensen en weten als geen ander hoe wij gericht mensen moeten benaderen. Peilen of zij openstaan voor een verkennend gesprek met een Consultant van ons bureau. Een gesprek, waarbij wij ons een beeld vormen van de competenties en ambitie van de kandidaat. Sluit dit aan bij het gevraagde profiel voor de functie, dan leggen wij de concrete mogelijkheid aan de kandidaat voor en maken wij een afspraak voor een verdiepend en intensief selectiegesprek en een referentieonderzoek, op basis waarvan wij uiteindelijk bepalen of de kandidaat de juiste kandidaat is voor uw vacature of opdracht, waarna een eventuele voordracht bij uw organisatie volgt.

GEGARANDEERD RESULTAAT


Quartair Select helpt u graag uw organisaties versterken met de beste professionals uit de markt. Onze oplossingen variëren van interim management en detachering tot executive search. Allemaal op HBO+ niveau. Vanuit onze expertise, met oog voor talent en toegang tot relevante netwerken vinden we voor u altijd de beste kandidaat.

 

Meer over Werving & Selectie binnen Overheid & Onderwijs

Meer over interim opdrachten binnen Overheid & Onderwijs

“Kenmerkend van Quartair Select is de klantgerichtheid en de betrokkenheid. Het bureau onderscheidt zich door goede prijs-kwaliteit verhouding en uitstekende matching.”

“Quartair Select heeft een stevig netwerk, kent de kwaliteiten van haar kandidaten uitstekend en toont zich een betrouwbaar bureau. Met resultaat!”

“Heldere afspraken en afstemming vooraf en deskundige, snelle invulling van vacatures.”

“Door de professionele begeleiding vanuit Quartair Select zijn wij er in geslaagd een goede Directeur te vinden. De opbouw van het functie- en competentieprofiel, de advisering en de positief kritische houding zijn daarvoor bepalende succesfactoren geweest.”

“Deskundige advisering en het prettige contact tijdens de opdracht maakt Quartair Select bijzonder. De Consultants verstaan hun vak, kennen de markt en voelen de opdrachtgever feilloos aan.”