werving · search · selectie · advies
homeoverheid & onderwijskandidaatinterim opdrachten overheid & onderwijs

Interim opdrachten Overheid & Onderwijs

Quartair Select biedt interessante interim opdrachten op het terrein van management en bedrijfsvoering binnen overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Dit zijn opdrachten in heel Nederland variërend van een paar maanden tot langdurig. Bent u beschikbaar voor een opdracht, laat het ons weten!

OPDRACHTEN


De diversiteit in opdrachten is groot. Quartair Select biedt opdrachten binnen overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Onze opdrachtgevers zijn onder meer het Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, ZBO's, Woningcorporaties, Universiteiten, Hoger- en Middelbaar Onderwijs. Opdrachten kunnen zich bijvoorbeeld richten op:

  •  kwaliteitsverbetering
  •  crisismanagement
  •  veranderingsprocessen
  •  waarneming
  •  reorganisaties
  • tijdelijke capaciteitsuitbreiding
  • ontwikkeltrajecten
  • coaching
  • implementeren innovaties
  • interventie

UW KWALITEITEN STAAN CENTRAAL


Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat wij een actueel beeld hebben van uw beschikbaarheid, ervaring, ambitie en competenties. Zodra wij de juiste opdracht binnen krijgen kunnen wij dan ook snel schakelen en u direct benaderen.

In het contactformulier kunt u wijzigingen in uw beschikbaarheid doorgeven en een actueel CV uploaden.

Tijdens de procedure en uw opdracht bij de organisatie vervullen wij als intermediair een ondersteunende en adviserende rol. Wij zijn uw vraagbaak en klankbord en verstrekken de informatie die u nodig heeft, zodat u goed voorbereid op gesprek gaat.