werving · search · selectie · advies
homezorg & welzijnopdrachtgeverwerving & selectie directe zorg

Werving & Selectie directe zorg- en hulpverlening

Quartair Select is al ruim 20 jaar actief als bureau voor search, werving en selectie van professionals in de directe zorg- en hulpverlening. Ondanks een krappe arbeidsmarkt, slagen wij er keer op keer in om de beste kandidaten uit de markt te selecteren. Wij zijn er dan ook trots op dat wij veel van onze opdrachtgevers al jarenlang als vaste klanten mogen beschouwen.

Voor uw vacatures gaan wij gericht op zoek naar de beste kandidaten. Daarnaast kunnen wij, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, als uw samenwerkingspartner doorlopend de arbeidsmarkt scannen en voor uw organisatie interessante kandidaten onder uw aandacht brengen.

NO CURE NO PAY


Daarbij bieden wij onze dienstverlening aan op basis van “no cure no pay”. Alleen wanneer onze inspanning leidt tot aanstelling van een voorgedragen kandidaat bent u ons een vergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen worden er geen kosten in rekening gebracht.

  • Beste kandidaten uit de markt;
  • Zorgvuldig selectieproces;
  • Diploma’s, bevoegd- en bekwaamheden worden gecontroleerd.

SNELHEID EN KWALITEIT


Uw vacature wordt in behandeling genomen door gespecialiseerde Consultants met ruime ervaring binnen de zorg- en welzijnssector. Eén Consultant als verantwoordelijke voor de procedure en als vast aanspreekpunt, een andere Consultant zorgt voor backup, waardoor er altijd een Consultant direct bereikbaar is. Dit zorgt voor extra kwaliteit en snelheid in de procedure.

SELECTIEGESPREKKEN BIJ UW ORGANISATIE


Op basis van onze voordracht van een kandidaat kunt u aangeven of u met een kandidaat kennis wilt maken. Vervolgens maken en bevestigen wij de afspraken en informeren de kandidaat. Op verzoek kunnen wij een referentieonderzoek uitvoeren.

AANSTELLING KANDIDATEN


Bent u enthousiast over de kandidaat en wilt u hem/haar aanstellen, dan kunt u de kandidaat zelf een contract aanbieden. U betaalt ons de overeengekomen vergoeding en maakt zelf afspraken met de kandidaat over het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden. Desgewenst vervullen wij hierbij een adviserende en bemiddelende rol.

Quartair Select stelt de belangen van zowel opdrachtgevers als kandidaten centraal. Integriteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid, inzet en enthousiasme kenmerken onze dienstverlening.

GARANTIE DOOR GESPREIDE BETALING


Bij aanstelling van een kandidaat wordt de helft van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. De andere helft van de overeengekomen vergoeding wordt aan het einde van de wettelijke proeftijd in rekening gebracht en alleen indien de kandidaat na afloop van de wettelijke proeftijd nog werkzaam is bij de organisatie.

PERSOONLIJK CONTACT


Ook na de aanstelling van de kandidaat houden wij contact met u én met de kandidaat om na te gaan of de benoeming aan de wederzijdse verwachtingen beantwoordt. Voor ons is de procedure pas echt geslaagd wanneer u helemaal tevreden bent over onze dienstverlening.

Wij hechten er belang aan om te werken op basis van vooraf gemaakte, heldere afspraken en tarieven. Quartair Select fungeert daarbij als adviserend kwaliteitsbureau voor uw organisatie. Vanuit onze kennis van en ervaring in de zorg- en welzijnssector, zijn wij in staat ons goed in te leven in de verschillende functies en een gedegen voorselectie voor u te maken. Wij begeleiden de gehele procedure, geven u advies, nemen u werk uit handen en houden u gedurende het proces op de hoogte van de voortgang.

MEER WETEN

Wilt u meer weten over wat wij concreet voor uw organisatie kunnen betekenen, neem contact met ons op.

Neem contact op